Το λογότυπο της VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί.-Μύκονος με πλάτος 200px.

Μύκονος

vkme-ηλιακοί συλλέκτες

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Αντλίες θερμότητας

Ηλιακά θερμικά συστήματα

Φωτοβολταϊκά

Συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού

Επεξεργασία λυμάτων

Βιολογικοί καθαρισμοί

Ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων

Εναλλακτικά καύσιμα

Μελέτες-επιβλέψεις-αδειοδοτήσεις

Αδειοδοτήσεις

Μελέτη-σχεδιασμός συστημάτων

Επίβλεψη - οργάνωση εγκαταστάσεων

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Πιστοποιητικά – μελέτες πυρασφάλειας

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’οίκον»

Κολυμβητικές δεξαμενές

Services

what we offer

Contact us

Fill in the contact form to send us special information about your project. For direct communication call us or leave us a message on facebook.

Contact info

 • Licencing

  Building permits – operation permits – EOT (greek tourism organisation) badges

 • Design of electromechanical systems

  We design electromechanical installations for all kinds of building applications

 • Supervision - coordination of MEP construction works

  We undertake supervision and/or coordination of electrocmechanical works and guarantee quality of construction

 • Energy audits - energy certificates

  We issue energy audits-certificates for all kinds of buildings

 • Heat pumps

  Heating, cooling, domestic hot water and pool water heating with one of the most efficient energy technologies.

 • Solar thermal systems

  Take advantage of the inexhaustible energy from the sun to produce hot water
  and space heating.

 • Photovoltaics

  Free electricity from the sun with self-standing or grid-connected photovoltaic systems (net metering)

 • Heating and air conditioning systems

  Modern heating and air conditioning technologies for spaces with high comfort and aesthetics standards.

info

articles – news – blog

micro blogging

short & interesting views

case studies

projects that prove the benefit

High-performance heat pump units installed to replace existing boiler in a 1000sqm luxury housing complex in Dionysos, Attica.

articles

views & news

We recommend that you read:

VK Mechanical Engineers

Το λογότυπο της VK Mechanical Engineers.-Μύκονος με πλάτος 200px.
why work with us

Know how - experience

Know how - experience

Our technical knowledge and experience ensure successful applications

Warranties

Warranties

We offer performance and efficiency warranties on all our projects

Technical support

Technical support

With our local presence next to our customers, we monitor and ensure good operation of the facility.

Tailor-made solutions

Tailor-made solutions

We design tailor-made solutions, considering the needs of each application.

Click to access the login or register cheese