Ηλιακός συλλέκτης κενού έναντι επίπεδου ηλιακού συλλέκτη: τι να επιλέξω;

Σε κουβέντα που είχαμε πρόσφατα με ιδιοκτήτη ξενοδοχειακής μονάδας, ο οποίος εξέταζε την περίπτωση εγκατάστασης κεντρικού ηλιακού συστήματος, αναφέρθηκε το ζήτημα επιλογής μεταξύ ηλιακών συλλεκτών κενού και επίπεδων ηλιακών συλλεκτών. Ο ίδιος είχε ακούσει πολλά για τους συλλέκτες κενού και μάλιστα ορισμένοι τους είχαν προτείνει ανεπιφύλακτα ως περισσότερο αποδοτικούς.

Η απάντηση στο ερώτημα ποιο τύπο συλλέκτη να επιλέξει κανείς είναι: εξαρτάται απ’ την εφαρμογή.

Η απόδοση των ηλιακών συλλεκτών δεν είναι σταθερή, μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, κυρίως την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμοκρασία του συλλέκτη και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τυπικές καμπύλες απόδοσης ηλιακών συλλεκτών. Όσο η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του ηλιακού συλλέκτη και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μεγαλώνει τόσο μειώνεται η απόδοση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όσο πιο “ζεστός” είναι ο συλλέκτης και όσο πιο κρύος είναι ο αέρας περιβάλλοντος τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια θερμότητας.

Σε μία τυπική εφαρμογή θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης για την κάλυψη των αναγκών ξενοδοχείου θερινής λειτουργίας, η μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να ληφθεί 25 C και η θερμοκρασία συλλέκτη περίπου ίση με τη θερμοκρασία αποθήκευσης νερού στα θερμοδοχεία, δηλαδή 60 C. Οπότε η διαφορά θερμοκρασίας προκύπτει 35 C και από το γράφημα φαίνεται ότι η απόδοση τόσο του συλλέκτη κενού (Evacuated Tube Collector, ETC) όσο και του επίπεδου συλλέκτη (Flat Plate Collector, FPC) είναι σχεδόν ίδιες. Λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο αρχικό κόστος των συλλεκτών κενού σε σχέση με τους επίπεδους συλλέκτες (3 με 4 φορές περισσότερο), οι επίπεδοι συλλέκτες υπερτερούν σαφώς.

Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες νερού ή λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος το χειμώνα, οι συλλέκτες κενού μπορεί να αποτελούν καλή λύση.

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ηλιακού συλλέκτη για κάθε εφαρμογή θα πρέπει να βασίζεται στη μεγιστοποίηση της απόδοσης σε σχέση με το αρχικό κόστος ή καλύτερα στη θερμική ενέργεια που προσφέρει ως προς το αρχικό κόστος (kWh/Euro). Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι τεχνικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αυτή την επιλογή όμως σε κάθε περίπτωση η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται σε συνεργασία με ειδικευμένους επαγγελματίες στην ηλιακή ενέργεια που αντιλαμβάνονται τις τεχνικές διαφορές κάθε τύπου.

Στη VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί, στοχεύουμε πάντα σε επιτυχημένες εφαρμογές και όχι στην πώληση ή προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων.

Ηλιακός συλλέκτης κενού έναντι επίπεδου ηλιακού συλλέκτη: τι να επιλέξω;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click to access the login or register cheese