Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης: Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουν σήμερα ότι το ενεργειακό πιστοποιητικό ενός κτιρίου είναι ένα ακόμη χαρτί που αναγκαζόμαστε να εκδώσουμε,  να πληρώσουμε και στη συνέχεια να «καταχωνιάσουμε» μαζί με όλα εκείνα τα έγγραφα ενός σπιτιού, στα οποία ανατρέχει κανείς μόνο όταν χρειαστεί να το πουλήσει ή να το  μεταβιβάσει στα παιδιά του. Είναι όμως έτσι;

Δημοσιεύτηκε naftemporiki.gr / 25.06.2013

Κι όμως, το  πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι κάτι πολύ πιο χρήσιμο, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της ενεργειακής «υστερίας». Αποτελεί στην ουσία το έγγραφο –ταυτότητα (ενεργειακή) ενός κτιρίου ή διαμερίσματος. Συνοδεύει το κτίριο για 10 χρόνια, περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενεργειακή συμπεριφορά του, πόσο δηλαδή «ενεργοβόρο» είναι, ενώ μπορεί ο εκάστοτε ένοικός του με αυτό να εκτιμήσει τι πρόκειται να του κοστίζει το κτίριο ενεργειακά ετησίως.

Η  έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι πλέον υποχρεωτική για όλα τα κτίρια και διαμερίσματα, με ελάχιστες εξαιρέσεις,  τα οποία είτε μισθώνονται εκ νέου είτε πωλούνται. Εκδίδεται από πιστοποιημένο μηχανικό – τον ενεργειακό επιθεωρητή – έπειτα από αυτοψία του κτιρίου και μετά από σχετικούς υπολογισμούς, που εξετάζουν την ποιότητα των εξής βασικών στοιχείων του κτιρίου: δομικά στοιχεία, μονώσεις, κουφώματα, εξωτερικές σκιάσεις και τέντες, σύστημα θέρμανσης, κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Κάθε κτίριο που επιθεωρείται κατατάσσεται σε μια από τις 9 κατηγορίες (Α-Η), ανάλογα με το πόση ενέργεια καταναλώνει ετησίως για τις βασικές του ανάγκες, δηλαδή για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό.

Το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης παραδίδεται στον ιδιοκτήτη υπογεγραμμένο από τον ενεργειακό επιθεωρητή και είναι στην ουσία ένα δίφυλλο, αποτελούμενο από τέσσερεις ενότητες πληροφοριών: Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται τα γενικά στοιχεία του κτιρίου (διεύθυνση, επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα, έτος κατασκευής, στοιχεία ιδιοκτήτη), καθώς και μια φωτογραφία της εξωτερικής όψης του κτιρίου. Στη δεύτερη ενότητα δίνεται σχηματικά η κατάταξη του κτιρίου σε μια από τις 9 ενεργειακές κατηγορίες, ενώ αναφέρεται και με αριθμούς  η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας  σε kWh ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας του κτιρίου. Στην τρίτη ενότητα φαίνεται με ποσοστά πόση από την ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο ετησίως προέρχεται από ηλεκτρικό ρεύμα, πόση από πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άλλο καύσιμο ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δίνεται ακόμη μια δεύτερη κατανομή για το πού δαπανάται η ετησίως καταναλισκόμενη ενέργεια, δηλαδή τι μέρος δαπανάται για τη θέρμανση του κτιρίου , τι μέρος για την ψύξη του και τι μέρος για το ζεστό νερό χρήσης. Τέλος στην τέταρτη ενότητα φαίνονται κάποιες συστάσεις του επιθεωρητή για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, μαζί με το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος, την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και την εκτιμώμενη περίοδο αποπληρωμής καθεμιάς. Με όλα τα παραπάνω ο ένοικος μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα για το που πρόκειται να ξοδεύει τα περισσότερα «ενεργειακά» χρήματα, πού θα έπρεπε να κάνει οικονομία, πώς θα μπορούσε να επέμβει κα.

Δύο είναι συνήθως οι μύθοι – φόβοι των ιδιοκτητών μπροστά στο ενεργειακό πιστοποιητικό. Ο πρώτος είναι η «τιμωρία» στην περίπτωση που το κτίριο καταταγεί σε χαμηλή ενεργειακή κλάση. Κανένα υφιστάμενο κτίριο δεν «τιμωρείται» αν προκύψει  ενεργειακά κακό – η μόνη συνέπεια είναι στην αξιολόγηση του κτιρίου από τον πιθανό ενοικιαστή ή αγοραστή, ο οποίος φυσικά θα λάβει υπόψη του αν το κτίριο «καίει» πολύ ή όχι (μαζί με το αν έχει τζάκι ή ξύλινο πάτωμα…). Ο άλλος συνήθης φόβος των ιδιοκτητών είναι η διασταύρωση και αναντιστοιχία στοιχείων του κτιρίου που καταγράφει ο επιθεωρητής με πολεοδομικά σχέδια ή άλλα επίσημα έγγραφα. Κάτι τέτοιο δε μπορεί να συμβεί, καθότι ο επιθεωρητής βασίζεται κυρίως σε αυτά που βλέπει και μετρά κατά την αυτοψία, δεν καταθέτει πουθενά νέα σχέδια και στην ουσία δεν είναι ελεγκτής δόμησης.

Τέλος, το πόσο στοιχίζει ένα ενεργειακό πιστοποιητικό εξαρτάται πλέον από την εκάστοτε συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και μηχανικού, κυμαίνεται όμως για μια κατοικία γύρω στα 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Είναι άραγε το κόστος του τόσο σημαντικό όσο το να γνωρίζεις τι αγοράζεις;

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click to access the login or register cheese