Αδειοδοτήσεις

Έκδοση οικοδομικών αδειών – Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας – Σήμα ΕΟΤ για τουριστικά καταλύματα.

Μελέτη-σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για κτιριακές εφαρμογές όλων των ειδών.

Επίβλεψη - οργάνωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των Η/Μ εργασιών και εγγυόμαστε άρτια εκτέλεση και ποιότητα κατασκευής.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις – Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Αναλαμβάνουμε την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για όλους τους τύπους κτιρίων.

Πιστοποιητικά – μελέτες πυρασφάλειας

Εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας για όλους τους τύπους κτιρίων.

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’οίκον»

Αναλαμβάνουμε, συμβουλεύουμε και διεκπεραιώνουμε τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’οίκον».

Κολυμβητικές δεξαμενές

Σχεδιασμός και αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών.

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να μας μεταφέρετε ιδιαίτερες πληροφορίες για το έργο σας. Για πιο άμεση επικοινωνία επιλέξετε να μας τηλεφωνήσετε ή να μας αφήσετε μήνυμα στο facebook.

Επικοινωνία

Υπηρεσίες μελέτης & επίβλεψης

ανάλυση και περιγραφή
Το λογότυπο της VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί.-Μύκονος

Αδειοδοτήσεις

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και επιβλέψεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ανέγερση νέων κτιρίων, με συνεχή παρουσία μας σε όλα τα στάδια και τους ελέγχους του έργου και με άμεση διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για:

 • επαγγελματικά εργαστήρια (αρτοποιία, συνεργεία κα)
 • εμπορικές χρήσεις
 • αποθήκες
 • βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια
 • μηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • κολυμβητικές δεξαμενές

Τέλος, αναλαμβάνουμε πλήρως την έκδοση ή/και ανανέωση του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων από τον ΕΟΤ, τη σύνταξη πλήρους φακέλου, πιστοποιητικά πυρασφάλειας, περιβαλλοντικές μελέτες, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια, βεβαιώσεις – καθώς και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το λογότυπο της VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί.-Μύκονος

Μελέτη-σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων σε κτιριακές εφαρμογές κατοικιών, καταστημάτων, τουριστικών καταλυμάτων, επαγγελματικών εργαστηρίων, κτιρίων ειδικής χρήσης, υγειονομικού ενδιαφέροντος κα. Ο σχεδιασμός μπορεί να καλύπτει όλες τις φάσεις ενός έργου, από προμελέτη, μελέτη για έκδοση οικοδομικών ή άλλων αδειών, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής.

Ο σχεδιασμός γίνεται πάντοτε με γνώμονα τις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής και τις ανάγκες του πελάτη και σε στενή συνεργασία και συνεννόηση με αυτόν με σκοπό να προτείνουμε την ιδανική λύση.

Επιπλέον εκπονούμε τεχνοοικονομικές μελέτες για αξιολόγηση τεχνικών επενδύσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Οι βασικότεροι τομείς εφαρμογών περιλαμβάνουν :

 • Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πιεστικά συγκροτήματα, συστήματα επεξεργασίας νερού χρήσης
 • Αποχετευτικά δίκτυα, δίκτυα συλλογής και διάθεσης όμβριων υδάτων
 • Εγκαταστάσεις τοπικής και κεντρικής θέρμανσης
 • Τοπικά και κεντρικά συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής ζεστού νερού χρήσης
 • Εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού – αερισμού χώρων
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων , γειώσεις, αλεξικέραυνα
 • Ασθενή ρεύματα – τηλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα data, δίκτυα συναγερμού και παρακολούθησης, τηλεόρασης κλπ
 • Δίκτυα φυσικού αερίου
 • Εφαρμογές υγραερίου
 • Εξοπλισμός πρατηρίων καυσίμου, μαγειρείων, πλυντηρίων κα
 • Αυτοματισμοί και εγκατάσταση εξοπλισμού κεντρικού ελέγχου («έξυπνα» κτίρια)
 • Μελέτη υποσταθμών
 • Μελέτη ανυψωτικών μηχανημάτων
Το λογότυπο της VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί.-Μύκονος

Επίβλεψη – οργάνωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη της κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με συνεχείς ελέγχους ποιότητας και προόδου, μέχρι και τη στιγμή της οριστικής παράδοσής τους στον πελάτη.

Ακόμη αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση-οργάνωση του έργου με εξασφάλιση ποιοτικής και αποδοτικής κατασκευής και με σωστή διαχείριση χρόνου και κόστους. Απαλλάσσουμε έτσι τον πελάτη από την ενασχόλησή του με την κατασκευή, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και καθοδήγηση των συνεργείων και των τεχνικών.

Το λογότυπο της VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί.-Μύκονος

Ενεργειακές επιθεωρήσεις – Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπου απαιτείται, σε νέα και υφιστάμενα κτίρια όλων των μεγεθών και χρήσεων.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) αποτελεί ουσιαστικά το έγγραφο – ενεργειακή ταυτότητα ενός κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμερίσματος).  Συνοδεύει το κτίριο για 10 χρόνια και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενεργειακή συμπεριφορά του.

Η  έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι πλέον υποχρεωτική για όλα τα κτίρια και διαμερίσματα, με ελάχιστες εξαιρέσεις,  τα οποία είτε μισθώνονται εκ νέου είτε πωλούνται.

Το ΠΕΑ εκδίδεται από πιστοποιημένο μηχανικό – τον ενεργειακό επιθεωρητή – έπειτα από αυτοψία του κτιρίου και μετά από σχετικούς υπολογισμούς

Το λογότυπο της VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί.-Μύκονος

Μελέτες – πιστοποιητικά πυρασφάλειας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας και πυρόσβεσης για κάθε μέγεθος και χρήση χώρου.

Διεκπεραιώνουμε τη διαδικασία μέχρι την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες (πυροσβεστική, πολεοδομία, νομαρχία, κ.α.).

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης, δικτύων πυρόσβεσης κλπ και εγγυόμαστε τη σωστή κατασκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία και με σεβασμό στην αισθητική και τις απαιτήσεις των χώρων.

Το λογότυπο της VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί.-Μύκονος

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει οικονομικά κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν ένα μέρος δάνειο ύψους ανάλογα με την κατηγορία εισοδήματος του δικαιούχου με επιδότηση επιτοκίου 100% και ένα μέρος επιχορήγηση.

 • Οι επιλέξιμες ενεργειακές παρεμβάσεις αφορούν βασικά στα εξής:
  – Θερμομόνωση στο κέλυφος του κτηρίου
  – Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (αντικατάσταση λέβητα, τοποθέτηση ηλιακού συστήματος, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει μπορούμε να σας προσφέρουμε:

 • Επίσκεψη στο χώρο σας για συλλογή τεχνικών στοιχείων
 • Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης που ενδείκνυται για την  περίπτωσή σας
 • Εκπόνηση αρχικής μελέτης για την αξιολόγηση της επένδυσης και την εκτίμηση της εξοικονόμησης και του χρόνου αποπληρωμής της επένδυσης
 • Εφόσον προχωρήσετε στην επένδυση:
 • Οργάνωση και υλοποίηση των εργασιών εγκατάστασης των νέων συστημάτων
 • Διεκπεραίωση της αρχικής και τελικής ενεργειακής επιθεώρησης
 • Εκτέλεση εργασιών συμβούλου έργου
Το λογότυπο της VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί.-Μύκονος

Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες)

Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση των εγκαταστάσεων κάθε τύπου και μεγέθους κολυμβητιικών δεξαμενών, καθώς και την κατασκευή και προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτών (σωληνώσεις, αντλίες, φίλτρα, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ).

Επιπλέον διεκπεραιώνουμε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός τουριστικών καταλυμάτων ή άλλων επαγγελματικών χώρων.

VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Το λογότυπο της VK Μηχανολόγοι Μηχανικοί.-Μύκονος με πλάτος 200px.
γιατί να συνεργαστούμε

Τεχνογνωσία - Εμπειρία

Τεχνογνωσία - Εμπειρία

Η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μας εξασφαλίζουν την επιτυχία σε κάθε εφαρμογή

Εγγύηση

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση απόδοσης και καλής λειτουργίας σε κάθε μας έργο

Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη

Δίπλα στους πελάτες, με τοπική παρουσία κι ευθύνη για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Σχεδίαση εφαρμογών

Σχεδίαση εφαρμογών

Σχεδιάζουμε λύσεις (tailor made) μελετώντας τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής.

Click to access the login or register cheese

Like it? Share it!