Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης: Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουν σήμερα ότι το ενεργειακό πιστοποιητικό ενός κτιρίου είναι ένα ακόμη χαρτί που αναγκαζόμαστε να εκδώσουμε,  να πληρώσουμε και στη συνέχεια να «καταχωνιάσουμε» μαζί με όλα εκείνα τα έγγραφα ενός σπιτιού, στα οποία